روش زیر سازه‌سازی

متداول‌ترین روش حل مسئله اندرکنش دینامیکی خاک و سازه، روش زیر سازه می‌باشد. روش‌های مبتنی بر اصل جمع آثار قوا توسط کازل و روست ارائه‌شده است.

اندرکنش دینامیکی از دو مکانیزم اندرکنش بین سازه، پی و خاک به شرح زیر ناشی می‌شود:

۱- اندرکنش سینماتیکی

۲- اندرکنش اینرسی

ادامه خواندن “روش زیر سازه‌سازی”

مقدمه ای بر پایش سلامت سازه ها

سازه های عمرانی همانند پل ها، برج ها، استادیوم ها و سکوها همواره در معرض انواع تهدیدات طبیعی همانند زلزله، انفجار و حوادث قهری طبیعی قرار دارند. از طرف دیگر یک سازه پس از گذشت زمان و در اثر نوع کاربری و یا اعمال بارگذاری های بیش از مقادیر منظور شده در طراحی، ممکن است دچار خستگی و آسیب­هایی شود که در صورت عدم اصلاح این آسیب ها، خرابی در سازه گسترش یافته و در نهایت باعث از بین رفتن آن می گردد. سازه های عمرانی مدام به علت عیوب در مصالح، خوردگی در پایه­های فولادی و متعلقات فولادی، افزایش بار، نیروهای لرزه ای و غیره در معرض خرابی قرار دارند. بنابراین اهمیت بررسی منطقی و سیستمی در نگهداری سازه ها بمنظور حفظ ایمنی استفاده کنندگان و جلوگیری از هدر رفت سرمایه­های ملی مشهود بنظر می­رسد، که در این راستا راه­حلی که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهت نگهداری از سازه های عظیم ومهم خود در پیش گرفته­اند، اجرایی نمودن سیستم­های هوشمند مانند پایش سلامتی سازه است.

ادامه خواندن “مقدمه ای بر پایش سلامت سازه ها”