ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی جهت ارسال به مجلات ISI

آمار بازدید ها: 9

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی جهت ارسال به مجلات ISI

💥 هزینه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی جهت ارسال به مجلات ISI
✅ ۱۰۰۰ واژه 👈 ۱۱۰ هزار تومان
✅ ۲۰۰۰ واژه 👈 ۱۷۵ هزار تومان
✅ ۳۰۰۰ واژه 👈 ۲۷۰ هزار تومان
✅ ۴۰۰۰ واژه 👈 ۳۳۰ هزار تومان
✅ ۵۰۰۰ واژه 👈 ۳۸۰ هزار تومان
✅ ۶۰۰۰ واژه 👈 ۴۴۰ هزار تومان
♻️ زمان تحویل بستگی به بار کاری فصل و حجم سفارشات قبلی دارد ولی بطور کلی در شرایط معمول بصورت زیر می باشد
💹 ۱۰۰۰ واژه تا ۲۰۰۰ واژه ۱ تا ۳ روز
💹 ۳۰۰۰ واژه تا ۵۰۰۰ واژه ۵ تا ۷ روز
💹 ۵۰۰۰ واژه تا ۶۰۰۰ واژه ۶ تا ۸ روز
🌐 کیفیت این نوع ترجمه بالا بوده و همراه با بازخوانی تحویل داده میشود و نیازی به ادیت ایرانی ندارد
نویسنده: p30msb | تاریخ:

مطالب مرتبط با این نوشته

عضویت در خبرنامه "پی ۳۰ ام اس بی"