ادیت مقالات توسط ویراستار ایرانی

آمار بازدید ها: 9

ادیت مقالات توسط ویراستار ایرانی

💥 هزینه ادیت مقالات توسط ویراستار ایرانی
✅ ۱۰۰۰ واژه 👈 ۱۰۰ هزار تومان
✅ ۲۰۰۰ واژه 👈 ۱۶۰ هزار تومان
✅ ۳۰۰۰ واژه 👈 ۲۵۰ هزار تومان
✅ ۴۰۰۰ واژه 👈 ۳۱۰ هزار تومان
✅ ۵۰۰۰ واژه 👈 ۳۶۰ هزار تومان
✅ ۶۰۰۰ واژه 👈 ۴۲۰ هزار تومان
♻️ زمان تحویل بستگی به بار کاری فصل و حجم سفارشات قبلی دارد ولی بطور کلی در شرایط معمول بصورت زیر می باشد
💹 ۱۰۰۰ واژه تا ۲۰۰۰ واژه ۱ تا ۳ روز
💹 ۳۰۰۰ واژه تا ۵۰۰۰ واژه ۵ تا ۷ روز
💹 ۵۰۰۰ واژه تا ۶۰۰۰ واژه ۶ تا ۸ روز
🌐 کیفیت این نوع ادیت بالا بوده و جهت ارسال به مجلات ISI نیز مفید می باشد
نویسنده: p30msb | تاریخ:

مطالب مرتبط با این نوشته

عضویت در خبرنامه "پی ۳۰ ام اس بی"