ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی

آمار بازدید ها: 8

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی

💥 هزینه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی
✅ ۱۰۰۰ واژه 👈 ۴۵ هزار تومان
✅ ۲۰۰۰ واژه 👈 ۸۰ هزار تومان
✅ ۳۰۰۰ واژه 👈 ۱۱۰ هزار تومان
✅ ۴۰۰۰ واژه 👈 ۱۵۰ هزار تومان
✅ ۵۰۰۰ واژه 👈 ۱۸۵ هزار تومان
✅ ۶۰۰۰ واژه 👈 ۲۲۰ هزار تومان
♻️ زمان تحویل بستگی به بار کاری فصل و حجم سفارشات قبلی دارد ولی بطور کلی در شرایط معمول بصورت زیر می باشد
💹 ۱۰۰۰ واژه تا ۲۰۰۰ واژه ۱ تا ۲ روز
💹 ۳۰۰۰ واژه تا ۵۰۰۰ واژه ۵ تا ۶ روز
💹 ۵۰۰۰ واژه تا ۶۰۰۰ واژه ۶ تا ۷ روز
🌐 کیفیت این نوع ترجمه بالا بوده و همراه با بازخوانی تحویل داده می شود.
نویسنده: p30msb | تاریخ:

مطالب مرتبط با این نوشته

عضویت در خبرنامه "پی ۳۰ ام اس بی"